Osteopatia i chiropraktyka

Prowadzący:

Informacje o kursie

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnozowania i leczenia zaburzeń narządu ruchu. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat podstaw osteopatii i chiropraktyki oraz anatomii i biomechaniki kręgosłupa oraz stawów obwodowych.  Nabędzie umiejętność prawidłowego badania problemu stawowego, nerwowego, mięśniowego, jak również problemu ograniczenia na tle stawowym. Poprzez właściwe badanie i diagnozę Uczestnik będzie umiał zaplanować odpowiednią rehabilitację dla pacjentów odpowiednimi technikami. Celem szkolenia jest również nabycie kompetencji społecznych do pracy z pacjentem co pozwoli Uczestnikowi na dostosowanie wykonania zabiegu do potrzeb pacjenta oraz wzmocnienie orientacji związanej z dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze.

I moduł

Kręgosłup lędźwiowy, miednica i kończyna dolna:

 

 1. Wstęp do osteopatii i chiropraktyki (wskazania przeciwskazania)
 2. Anatomia: Budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy. 
 3. Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa Lędźwiowego.

 4. Badanie ustawienia talerzy biodrowych.
 •       Testy różnicujące.
 •       Testy ruchomości
 •       Badanie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego
 1. Techniki tkanek miękkich 
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne
 3. Techniki stawowe: staw biodrowy, kolanowy i skokowy

II moduł

Kręgosłup piersiowy i żebra:

 1. Anatomia – Budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi. 
 2. Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żebe
 3. Diagnostyka różnicowa kręgów piersiowych i żeber
 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne kręgosłupa piersiowego i żeber
 3. Przepona i wstęp do terapii wiscelarnej

III moduł

Kręgosłup szyjny i kończyna dolna:

 1. Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjengo C2-C7. 
 2. Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa. Budowa segmentow C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadlowe. 
 3. Testy ruchomości 
 •        Nerw błędny: relacje i połączenia kręgosłup szyjny – problemy wiscelarne
 •        Badanie stawu barkowego, łokciowego
 1. Techniki tkanek miękkich
 2. Techniki stawowe osteopatyczne i chiropraktyczne kręgosłupa szyjnego
 3. Techniki stawowe: staw barkowy, łokciowy

SPRAWDŹ TERMIN SZKOLENIA NA NASZYM FB
LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.