Trigger Points Therapy

Prowadzący:

Informacje o kursie

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, masażystów i wszystkich osób zainteresowanych poznaniem metody terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.

CEL SZKOLENIA:

  • Przedstawienie teorii terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
  • Omówienie wskazań i przeciwskazań do terapii
  • Przedstawienie terapii punktów spustowych w różnym ujęciu terapeutycznym.
  • Nauczenie uczestników nowych, praktycznych technik terapeutycznych.

PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  • Nabycie umiejętności umożliwiających efektywniejszą pracę w porównaniu z klasycznymi metodami pracy z pacjentem.
  • Nabycie umiejętności pracy ergonomicznej oszczędzającej ciało terapeuty.
  • Poznanie technik nie wymagających dużej siły
  • Nabycie umiejętności pracy coraz popularniejszą metodą terapeutyczną wymaganą przez wielu pracodawców.

PROGRAM:

Wprowadzenie do terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych – definicja. Rodzaje punktów spustowych. Schemat powstawania punktu spustowego. Mechanizmy wewnątrz punktu spustowego. Symptomy pochodzące z punktów spustowych. Fałszywe objawy imitujące punkty spustowe. Środki ostrożności i przeciwwskazania. Metody dezaktywacji punktów spustowych. Techniki manualnej dezaktywacji punktów spustowych – różne podejścia terapeutyczne. Mapy punktów spustowych. Zintegrowane techniki nerwowo-mięśniowe i ich zastosowanie przy terapii punktów spustowych.

Praktyka – praca na poszczególnych mięśniach

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

SPRAWDŹ TERMIN SZKOLENIA NA NASZYM FB
LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.